“𝘑𝘰 𝘡𝘦𝘳𝘢𝘨 𝘯𝘒𝘒𝘳 𝘩𝘦𝘡 𝘷𝘦𝘳𝘭𝘦π˜₯𝘦𝘯 𝘨𝘒𝘒𝘯, π˜₯𝘒𝘡 𝘸𝘒𝘴 𝘦π˜ͺ𝘨𝘦𝘯𝘭π˜ͺ𝘫𝘬 𝘯π˜ͺ𝘦𝘡 𝘻𝘰 𝘻𝘸𝘒𝘒𝘳 𝘒𝘭𝘴 π˜ͺ𝘬 π˜₯𝘒𝘀𝘩𝘡”, zei hij terwijl hij zijn thee leeg dronk.

Innerlijk kind werk

En dat klopt, althans dat is ook mijn ervaring. De emotie wil gewoon doorvoeld worden. Het is nodig dat je je innerlijke kind erkent in wat het toen voelde, dat je samen met hem of haar door die emotie gaat.

Het is vaak verrassend hoe snel een innerlijk kind terug gaat spelen. Het valt met gemak van een huilbui in een lachbui. Dat is de aard van een kind, en dat is niet anders voor je innerlijke kind.

Flexibiliteit en veerkracht bij jou als volwassene, is wat er ontstaat als je leert werken met je innerlijke kind. Je leert begrijpen dat de emoties die je voelt afkomstig zijn van je innerlijke kind en dat het enige wat je kunt doen, is de tijd nemen om samen naar de emotie te gaan.

Mogelijks draagt het kind emoties mee van de ouders of voorouders. Hierin is begeleiding belangrijk. Het is niet de taak van het kind om die emoties te verwerken of doorvoelen. Meer nog, dat is niet mogelijk. Als verdriet of boosheid eindeloos aanvoelt, bij jou als volwassene, is de kans groot dat het een overgenomen emotie is.

Als je een mooie band met je innerlijke kind hebt opgebouwd:

  • Voel je je nooit meer alleen in je gevoelens en emoties.
  • Kom je vanzelf in je persoonlijk leiderschap, een krachtige volwassen houding.
  • Heb je een helder zicht over de keuzes die je moet maken.
  • Zullen al je relaties verbeteren.
  • Heb je een krachtige methode achter de hand wanneer het leven je uitdaagt, stug aanvoelt, of niet in flow lijkt te komen.
  • Kan je onmiddellijk aanvoelen of je een situatie benadert vanuit je volwassen stuk of vanuit een kindstuk.

Innerlijk kind werk is het fundament, de basis van persoonlijke ontwikkeling. Elke andere vorm van persoonlijke ontwikkeling wordt zo veel krachtiger als het op een stevig fundament kan gebouwd worden.

Wil jij ook aan de slag met je innerlijk kind? Klik hier om contact op te nemen.

Liefs,
Ine